pl
en

Projekty UE






Projekty Unijne

1. Projekt polega za realizacji inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, niezbędną do realizacji przez tworzony Dział Badawczo-Rozwojowy Italmetal Sp. z o. o. programu badań z zakresu rozwoju innowacyjnych narzędzi oraz automatyzacji systemów kontrolnych w procesie tłoczenia komponentów z blachy. W ramach projektu Spółka wybuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe i wyposaży je w niezbędne środki trwałe i oprogramowanie.

Otrzymane wsparcie pozwoli Spółce zrealizować cztery ambitne pod względem wyzwań technologicznych zadania badawcze. Ich wyniki zostaną wdrożone do działalności własnej Spółki, pozwalając jej osiągnąć międzynarodowy poziom innowacyjności produktowej i procesowej w branży komponentów tłoczonych z blachy.

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 11 929 180 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 2 982 295 PLN

 

 

 

2. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,1 MW na dachu hali produkcyjno – magazynowej zakładu Italmetal Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Zachodniej 22 w Jelczu-Laskowicach, z przeznaczeniem wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne.

Spółka stawia sobie 4 podstawowe cele, które mają być osiągnięte dzięki realizacji projektu:
- zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej;
- zmniejszenie negatywnego wpływu działalności Italmetal Sp. z o.o. na środowisko naturalne;
- zwiększenie niezależności energetycznej przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa dostaw energii;
- budowa wizerunku firmy jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie.

Całkowite koszty projektu: 9 878 370,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 6 818 700,00 PLN

 

 

 

 

POIS.01.01.01-IW.03-00-007/21 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w Italmetal Sp. z o.o.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126070
Termin składania ofert 2022-11-04

 

 

3. Przedmiotem projektu są badania nad opracowaniem i walidacją w warunkach rzeczywistych automatycznego systemu do nadzorowania narzędzi do formowania blachy na zimno w stacjach obróbki plastycznej.

Rezultat prac B+R zostanie wdrożony przez Wnioskodawcę we własnej działalności i zostanie wykorzystany w procesie produkcji wytłoczek z blachy. Opracowywany system, wykorzystujący wielokamerowy (do 10 szt.), samopozycjonujący, szybkokalibrujący się system wizyjny, będzie określać położenie półwyrobów we wszystkich gniazdach prasy i w przypadku wykrycia nieprawidłowego położenia przynajmniej jednego z nich generować sygnał zatrzymania prasy.
Spółka stawia sobie następujące cele, które mają być osiągnięte dzięki realizacji projektu:
- obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie rentowności prowadzonej działalności;
- zwiększenie elastyczności w planowaniu i realizacji poszczególnych zamówień.
Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 5 045 652,51 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 364 289,29 PLN

 

 

 

4. Prace B+R nad innowacyjną przyrostową technologią laserowego napawania warstw wzmacniających elementów roboczych narzędzi do tłoczenia blachy.

Przedmiotem projektu są badania nad przyrostową technologią laserowego napawania warstw wzmacniających elementów roboczych narzędzi do tłoczenia blachy.
Rezultat prac B+R zostanie wdrożony przez Wnioskodawcę we własnej działalności i zostanie wykorzystany do konstrukcji i regeneracji narzędzi do tłoczenia detali z blachy. Zważywszy na unikalne cechy technologii, Wnioskodawca wdrażając ją we własnej działalności osiągnie następujące przewagi konkurencyjne:
- możliwość zaoferowania tańszego narzędzia o najwyższych parametrach jakościowych i skróconego czasu jego realizacji dzięki możliwości automatycznego wykonania warstw wzmacniających na powierzchnię matryc i stempli, wykonanych ze stali o mniejszej twardości w stosunku do obecnie stosowanych, zasadniczo tańszych i łatwiejszych w obróbce, z czym wiąże się redukcja roboczogodzin w procesie wytwarzania narzędzia. Zapewnienie wysokich parametrów jakościowych narzędzia nastąpi m.in. dzięki utrzymywaniu na żądanym poziomie temperatury roztopionego jeziorka metalu w trakcie procesu napawania warstwy wzmacniającej na matryce i stemple narzędzia (poprzez autoregulację krytycznych parametrów napawania laserowego). Utrzymywanie temperatury w ustalonych granicach pozwoli na uzyskanie bardzo drobnoziarnistej struktury napoiny o dużej czystości metalurgicznej i wysokich właściwościach użytkowych.
- możliwość zaoferowania znacznie tańszej usługi regeneracji narzędzia i krótszego terminu jej realizacji dzięki możliwości automatycznego wyznaczania obszaru ubytku, kształtu i objętości napoiny wypełniającej ubytek oraz wykonania napoiny.
Produkty wytwarzane w oparciu o przedmiotową technologię będą kierowane do producentów komponentów tłoczonych z blachy dla branży motoryzacyjnej i AGD.
Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 9 636 579,76 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 044 600,50 PLN

 

 

INSTRUKCJA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RAMACH POIIŚ 2014-2020

Informujemy, że w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach POIiŚ 2014-2020 wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia wszelkich nieprawidłowości w projektach finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
- skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
lub
- wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
Więcej informacji na temat mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej pod adresem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

close