Połączenie Spółek

Plan połączenia Szczegóły »
Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu (spółki VENETIAN INVESTMENT); Szczegóły »
Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu (ITALMETAL); Szczegóły »
BILANS VENETIAN INVESTMENT i RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT VENETIAN INVESTMENT; Szczegóły »
BILANS ITALMETAL i RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ITALMETAL Szczegóły »
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2017 roku - SPÓŁKI VENETIAN INVESTMENT Szczegóły »
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 30 kwietnia 2017 roku - SPÓŁKI ITALMETAL Szczegóły »