Italmetal Sp. z o.o.

Projekty UE

Projekt Unijny

Projekt polega za realizacji inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, niezbędną do realizacji przez tworzony Dział Badawczo-Rozwojowy Italmetal Sp. z o. o. programu badań z zakresu rozwoju innowacyjnych narzędzi oraz automatyzacji systemów kontrolnych w procesie tłoczenia komponentów z blachy. W ramach projektu Spółka wybuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe i wyposaży je w niezbędne środki trwałe i oprogramowanie.

Otrzymane wsparcie pozwoli Spółce zrealizować cztery ambitne pod względem wyzwań technologicznych zadania badawcze. Ich wyniki zostaną wdrożone do działalności własnej Spółki, pozwalając jej osiągnąć międzynarodowy poziom innowacyjności produktowej i procesowej w branży komponentów tłoczonych z blachy.

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 11 929 180 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 2 982 295 PLN